Psychologie achter muziek

Muziek is voor iedereen. Het maakt iets bij de mens los. Hoe ontstaat bijvoorbeeld dat gevoel van blijdschap, melancholie of verdriet?

Kruislingse stimuli

Het fenomeen dat stimuli uit het rechtergezichtsveld naar de linkerhersenhelft gaan en stimuli uit het linkergezichtsveld naar de rechterhersenhelft gaan noemen we lateralisatie (= een begrip uit de neuropsychologie). De twee hersenhelften hebben beiden verschillende functies. De linkerhelft specialiseert zich in taal, rekenen en analytisch denken. De rechterhelft is gespecialiseerd in het ruimtelijk waarnemen, holistisch denken en het verwerken van emoties en muziek. Muziek wordt voor een belangrijk deel verwerkt door de rechterhersenhelft. De melodische lijn wordt voornamelijk rechts “gehoord”.

Uit wetenschappelijke testen is gebleken dat voor wat betreft muziek het linker oor superieur is aan het rechter oor. Bij leerlingen aan conservatoria speelt de rechterhersenhelft een minder belangrijke rol. Muziekkenners maken direct gebruik van de linkerhersenhelft. Zij vragen zich immers gelijk af in welke toonsoort en welk ritme het stuk staat.

De rechterhersenhelft is dus in feite een vertaler van muziek en gevoel, waardoor men vrolijk, verdrietig of anderszins wordt.

Bron: Neuropsychology of human emotion door K. Heilman en P. Satz.