Pianoles Breda

Bij pianoles zijn vriendelijkheid en uitgaan van de belangstelling van de piano student(e) belangrijke ingrediënten voor het bereiken van een goede sfeer en succesvolle ontwikkeling van de leerling. Muziekonderwijs voor zowel kinderen als volwassenen.
Vanaf zes jaar kan al direct begonnen worden met individueel instrumentaal onderwijs.

Zingen en tegelijkertijd je zelf leren begeleiden op de piano behoort ook tot de mogelijkheden. Met behulp van akkoorden en goede tips ben je hiertoe snel in staat .
We gaan direct aan de slag met jouw favoriete nummer.

Het onderwijs rust op vier pijlers:
» repertoireopbouw
» techniek
» balans tussen spanning en ontspanning en aandacht voor concentratie
» theorie/solfège
vleugel

In het leslokaal staan klasse A instrumenten: dus van hoge kwaliteit ( Grotrian Steinweg ).
De instrumenten worden regelmatig gestemd.
Leerlingen kunnen ook gebruik maken van een perfecte vleugel 1.80 meter.
Er worden dus kosten noch moeite bespaard voor het beste studie materiaal.

Wout’s wijze kenmerkt zich door maatwerk : dus niet standaard.

Uniek is zijn manier van aanpak waarbij niet eerst de methode gekozen wordt en dan wordt afgewacht of de student daarbij past maar juist andersom! Er wordt onderzocht welke methode het best past bij de student uitgaande van zijn of haar mogelijkheden en rekening houdend met de verschillende soorten talenten (bijv. ritmische vaardigheden improvisatie talent, visueel dominant of auditief dominant etc. etc.). Het muziekonderwijs is toegespitst op de leerling en afgestemd op zijn of haar wensen.

Niet alleen de methodes, maar ook de muziekstijlen die worden aangeboden, zijn divers:

  1. Klassieke muziek:
    Met wat we in de volksmond noemen “Klassieke muziek” bedoelen we eigenlijk muziek uit de verschillende periodes in de muziekgeschiedenis bijv. barok, galanterie, romantiek, impressionisme en expressionisme.
  2. Jazz, Pop, Blues, Boogie, Easy listening, New-age:
    Het lesmateriaal wordt zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de leerling. Het doel van de lessen is: Inzicht krijgen in de structuur en opbouw van een muziekstuk. Doelmatig leren studeren. In staat zijn om zelfstandig een muziekstuk in te studeren. Bewust leren luisteren.

Kijk hier voor alle lestarieven.