Het Pentagon project


HET PENTAGRAM .
In het oude Mesopotamië ( 3500 jaar voor Christus ) is het teken “ het pentagram “al gevonden, dit is de eerst bekende ontwikkeling van geschreven taal. Het betekende ook in andere tijden een teken van koninklijke macht naar de vijf hoeken van de wereld. Het pentagram ook wel pentalpha genoemd is geometrisch getekend vanuit vijf A’s. Pythagoras ( 586 tot 506 voor Chr. ) beschouwde het teken als teken van perfectie. Het symboliseert vuur lucht aarde water en spirit, ook een soort dualisme tussen goed en kwaad. Het open pentagram ( zonder cirkel ) is de actieve vorm en symboliseert het naar buiten tredende zelf, paraat voor activiteit, waakzaamheid en conflict.

Situatieschets live-uitvoering.
U kunt zich voorstellen dat de vijf piano’s staan opgesteld in een pentagramfiguur (= vijfhoek ). Rond deze opstelling – in een kring – zitten de toehoorders. Iedere toehoorder hoort iets anders; het hangt er maar vanaf tegenover welke piano hij/zij zit, betreffende piano is immers dominanter hoorbaar dan de andere piano’s. De luisteraar bepaalt dus zelf wat hij/zij wilt horen. Bij bijvoorbeeld de uitvoering van het nummer ‘Stabilization’. speelt de ene pianist het Nederlandse volkslied terwijl de anderen simultaan het Italiaanse, Spaanse of Poolse volkslied laten horen. Tijdens de uitvoering is voor de visueel ingestelde bezoeker ook een grote videopresentatie op doek  aanwezig met foto’s van Irak.
pentagonplaatjeconcert

Een uitgebreide uitleg van de verschillende nummers op de volgende pagina.

De muziek is te beluisteren op soundcloud composities Het Pentagon Project